Vesti

Projekat reforme krivičnog prava (PRKP)

12 Sep 2017
Projekat reforme krivičnog prava (PRKP) implementiran je  od strane  Advokatske Komore Srbije u saradnji sa regionalnim Advokatskim Komorama, kao i ogranizacijom građanskog društva Partneri za demokratske promene Srbija , i  podržan u poslednje tri godine od strane Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN) I USAID, okončan je u septembru...
Read More

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

12 Sep 2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji sprečava strane državljane  da postanu vlasnici poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini usvojen prve nedelje Septembra. Ovo je prethodno predloženo u tekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između zemalja članica Evropske zajednice i Republike Srbije i u četiri člana obuhvata opis...
Read More

FIDIC – DAB (Dispute Adjudication Boards) Nacionalna ACES PRO lista

03 Jul 2017
Udruženje ACES (Association of consulting engineers of Serbia), kao stalna članica međunarodnog udruženja FIDIC, ima za osnovni cilj da zastupa interese FIDIC u Republici Srbiji. ACES je prepoznao problem u pravilnoj upotrebi preporuka i principa predviđenih izdanjima FIDIC 1999 modela ugovora, pogotovo kod Klauzule 20, koja se odnosi na odštetne...
Read More

Arbitraža – efikasniji način rešavanja sporova

03 Jul 2017
Arbitraža je način rešavanja sporova koji predstavlja alternativu vođenu sudskih postupaka. Arbitraža se ugovora između stranaka u sporovima koji proističu iz unutrašnjih i međunarodnih poslovnih odnosa, sporta, radnih odnosa i stranih ulaganja. Na osnovu arbitražnog sporazuma stranaka konstituiše se telo nezavisno od stranaka — arbitražni sud, koje dobija zadatak da...
Read More

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

03 May 2017
Savet stranih investitora u Srbiji (FIC), koji okuplja najveće inostrane kompanije koje su uložile u Srbiji, poslao je nadleznim institucijama predloge izmene i dopuna Nacrta teksta Zakona o sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Pravni Komitet je jedan od najvažnijih Odbora koji aktivno učestvuje u procesu daljeg razvoja pravnog sistema...
Read More

INTERNACIONALNA FIDIC OBUKA MODUL 3 “RAZUMEVANJE I REŠAVANJE SPOROVA U SKLADU SA FIDIC USLOVIMA UGOVORA” 07-08 MART 2017

03 May 2017
Kao uvod u konferenciju ’’Put ka pametnoj infrastrukturi’’ održana je dvodnevna obuka “ Razumevanje i rešavanje sporova u skladu sa FIDIC Uslovima Ugovora, Modul 3” u organizaciji asocijacija FIDIC I ACES. Obuku su vodili iskusni internacionalni licencirani FIDIC predavači, gdin Edvard Korbet, (partner Corbett&Co advokatske kancelarije specijalizovane za pravo u...
Read More