Vesti

Arbitraža – efikasniji način rešavanja sporova

03 Jul 2017
Arbitraža je način rešavanja sporova koji predstavlja alternativu vođenu sudskih postupaka. Arbitraža se ugovora između stranaka u sporovima koji proističu iz unutrašnjih i međunarodnih poslovnih odnosa, sporta, radnih odnosa i stranih ulaganja. Na osnovu arbitražnog sporazuma stranaka konstituiše se telo nezavisno od stranaka — arbitražni sud, koje dobija zadatak da...
Read More

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

03 May 2017
Savet stranih investitora u Srbiji (FIC), koji okuplja najveće inostrane kompanije koje su uložile u Srbiji, poslao je nadleznim institucijama predloge izmene i dopuna Nacrta teksta Zakona o sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Pravni Komitet je jedan od najvažnijih Odbora koji aktivno učestvuje u procesu daljeg razvoja pravnog sistema...
Read More

INTERNACIONALNA FIDIC OBUKA MODUL 3 “RAZUMEVANJE I REŠAVANJE SPOROVA U SKLADU SA FIDIC USLOVIMA UGOVORA” 07-08 MART 2017

03 May 2017
Kao uvod u konferenciju ’’Put ka pametnoj infrastrukturi’’ održana je dvodnevna obuka “ Razumevanje i rešavanje sporova u skladu sa FIDIC Uslovima Ugovora, Modul 3” u organizaciji asocijacija FIDIC I ACES. Obuku su vodili iskusni internacionalni licencirani FIDIC predavači, gdin Edvard Korbet, (partner Corbett&Co advokatske kancelarije specijalizovane za pravo u...
Read More

DOGAĐAJ OD IZUZETNE VAŽNOSTI ZA SEKTOR INFRASTRUKTURE KONFERENCIJA-’’PUT KA PAMETNOJ INFRASTRUKTURI’’

02 May 2017
Godišnja međunarodna FIDIC konferencija u zajedničkoj organizaciji FIDIC (svetske asocijacije Udruženja inženjera konsultanata), ACES (Udruženja inženjera konsultanata Srbije) i EFCA (evropske asocijacije), održana je po prvi put 9. i 10. marta u Beogradu. Po prvi put u Srbiji, na jednom mestu, iz celog sveta, okupio se veliki broj inženjerskih konsultantskih...
Read More

Reforma režima izdavanja gradjevinskih dozvola u Srbiji

27 Feb 2017
Naš kolega Djordje Vukotić, u svojstvu Pravnog savetnika Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za reformu oblasti izdavanja gradjevinskih dozvola i katastra, aktivno je uključen u zakonadavnu reformu sektora nepokretnosti u Srbiji. U okviru programa Svetske banke i Medjunarodne Finansijske Korporacije dana 14.12.2016.godine držao je prezentaciju Reforma režima izdavanja gradjevinskih dozvola...
Read More