Vesti

Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije

Zakonom o privrednim komorama („Sl. Glasnik RS“br,112/2015) predviđa se da se pri Privrednoj komori Srbije obrazuje jedna arbitražna institucija kada je njena nadležnost ugovorena u privrednim sporovima između domaćih i/ili stranih privrednih subjekata. Dana 30. juna 2016. god. stupio je na snagu Pravilnik Stalne arbitraže („Sl. glasnik RS“ br. 58/2016) čime je umesto dve samostalne arbitražne institucije koje su postojale pri Privrednoj komori Srbije: Spoljnotrgovinske arbitraže i Stalnog izbranog suda, nastala Stalna arbitraža pri Privrednoj komori. Stalna arbitraža je nadležna za sve vrste sporova koji proisteknu iz poslovnih odnosa, pod uslovom da stranke ugovore njenu nadležnost. Nadležnost Arbitraže mogu da ugovore svi privredni subjekti, bez obzira na nacionalnost ili status člana Komore. Bitnu novinu zaista predstavlja mogućnost da stranke u sporu imenuju kao arbitra bilo koje domaće i strano fizičko lice osim ukoliko stranke nisu sporazumom predvidele posebne dodatne uslove u pogledu kvalifikacija arbitra.
30 Jun 2016

Neispunjenje ugovornih obaveza kao razlog za pokretanje arbitražnog postupka

Advokatska kancelarija Baklaja Igrić Tintor je na poziv pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizovala predavanje dana 28.03.2016.godine u 17h, Amfiteatar broj VI. Predavanje će održati advokat Boris Baklaja, sa temom “Neispunjenje ugovornih obaveza kao razlog za pokretanje arbitražnog postupka – studija slučaja”. Potvrdu prisustva i eventualna pitanja možete poslati na e-mail adresu office@bit-law.com
22 Mar 2016

Dani arbitraže u Beču

Dani arbitraže u Beču su vodeća arbitražna konferencija u organizaciji Austrijske Arbitražne Asocijacije (ARbAut) i vodećih advokatskih kancelarija Austrije i regiona. Učesnici iz brojnih i različitih svetskih jurisdikcija, u Beču na dvodnevnoj konferenciji raspravljaju o ključnim i aktuelnim temama međunardne arbitraže. Kao i proteklih nekoliko godina, partner Boris Baklaja prisustvovao je konferenciji i bio aktivni učesnik panela i diskusija, uključujući i novouvedenu formu panela Arbitration Caffe. Glavna tema Dana arbitraže u Beču 2016. bila je Predvidivost nasuprot Fleksibilnosti u međunarodnoj arbitraži. Kao moguće rešenje za uspešnu primenu međunarodne arbitraže, neophodna je veća fleksibilnost uz predvidivosti koju arbitraža kroz svoja pravila pruža.
18 Feb 2016

Predlog za unapređenje instituta odbrane po službenoj dužnosti

Advokat Jugoslav Tintor, inicirao je i aktivno učestvovao u izradi projekta pod nazivom “Predlog za unapređenja instituta odbrane po službenoj dužnosti”, u organizaciji Advokatske komore Srbije, pod pokroviteljstvom misije OEBS-a u Srbiji. U okviru projekta, Jugoslav Tintor predstavio je svoj predlog na pet okruglih stolova organizovanih u periodu od septembra do decembra 2015. godine u Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Nišu i Beogradu. Učesnici diskusija bili se predstavnici profesionalne javnosti – sudije, javni tužioci, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i advokati.
15 Jan 2016