Vesti

Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

15 May 2019
Dana 25.04.2019. godine, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji (dalje „Zakon“). Usvojeni Zakon će omogućiti lakše rešavanje imovinsko-pravnih odnosa uz neutralisanje postojećih problema u postupku eksproprijacije, kao i prevazilaženje praktičnih poteškoća sa kojima se sureću investitori tokom postupka izdavanja dozvola. Najvažnije odredbe...
Read More

Usvojen novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

01 Dec 2018
Dana 13.11.2018. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je stupio na snagu 21.11.2018. godine. Međutim, njegova primena se odlaže do 21.08.2019. godine (osim odredbi koje se tiču vođenja Centralnog registra zbirki podataka, koje su već ukinute). Srpski Zakon o zaštiti podataka...
Read More

Novi propisi o zapošljavanju stranaca u Srbiji

20 Aug 2018
Dana 02.08.2018. godine, na osnovu člana 28. stav 3. Zakona o zapošljavanju stranaca, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Pravilnik o zapošljavanju stranaca („Pravilnik“). Glavni cilj usvojenog Pravilnika je da uprosti proceduru dobijanja radnih dozvola za strance kao i da se smanji vreme neophodno potrebno za...
Read More

Arbitraža u građevinskom sektoru i postupak pred DAB: Praktična iskustva

27 Jul 2018
Advokatske kancelarije KNOETZL (Beč, Austrija) i BIT Law održale su 18.06.2018. godine zajednički događaj – Arbitraža u građevinskom sektoru i postupak pred DAB: Praktična iskustva. Partneri iz Advokatske kancelarije KNOETZL Florian Haugeneder, Patrizia Netal i Emmanuel Kaufman zajedno sa Katarinom Obradović Baklaja i Jovanom Nikčevićem iz Advokatske kancelarije Baklaja Igrić...
Read More

FIDIC NOVA IZDANJA UGOVORA 2017

10 Nov 2017
FIDIC je predstavio tri nova modela ugovora u cilju pružanja smernica i odgovarajuće pomoći sektoru konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva, nudeći odgovarajuće metode za saradnju pri pružanju usluga svojim klijentima i povezanim stranama širom sveta. Sektor konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva je postao globalan kako po pitanju svojih poslovnih metoda...
Read More

GAR uživo u Beču

10 Nov 2017
Prvi GAR (Global Arbitration Review) događaj održan je u Beču 20. oktobra 2017. godine u Privrednoj Komori Austrije. Boris Baklaja, jedan od partnera u BIT advokatskoj kancelariji je prisustvovao konferencijskom programu kao aktivan učesnik. Inovativni i interaktivni događaji Global Arbitration Review-a  su osmišljeni tako da uključe publiku kao aktivan deo...
Read More