Vesti

DOGAĐAJ OD IZUZETNE VAŽNOSTI ZA SEKTOR INFRASTRUKTURE KONFERENCIJA-’’PUT KA PAMETNOJ INFRASTRUKTURI’’

Godišnja međunarodna FIDIC konferencija u zajedničkoj organizaciji FIDIC (svetske asocijacije Udruženja inženjera konsultanata), ACES (Udruženja inženjera konsultanata Srbije) i EFCA (evropske asocijacije), održana je po prvi put 9. i 10. marta u Beogradu. Po prvi put u Srbiji, na jednom mestu, iz celog sveta, okupio se veliki broj inženjerskih konsultantskih kompanija članica FIDIC, ACES i EFCA, izvođača, predstavnika građevinskih kompanija, državnih institucija koje se bave nabavkama, kao i finansijskih institucija iz celog sveta koje rade na razvoju infrastrukture. FIDIC, Međunarodna federacija inženjera konsultanata, osnovana je 1913. godine i predstavlja industriju inženjera konsultanata u svetu. Glavni ciljevi FIDIC-a odnose se na implementaciju strateških ciljeva industrije konsalting inženjeringa od strane njegovih 103 članica, nacionalnih Asocijacija. FIDIC predstavlja 45.000 firmi i više od 1,500,000 stručnjaka u domenu građevinarstva i njemu srodnih disciplina, koji fakturišu 350 milijardi godišnje za svoje usluge. ACES ( Udruženje inženjera konsultanata u Srbiji) članica je FIDIC asocijacije od 2009....
Read More
02 May 2017

Predavanje – Pravni fakultet u Beogradu “ U sumnji da niko kriv ne bude oslobođen”

Nastavljajući dugogodišnju uspešnu saradnju sa pravnim fakultetom u Beogradu, naša kancelarija je, u okviru predmeta Simulacija sudjenja i studija slučaja, organizovala predavanje dana 27.03.2017.godine u 15,20 h, Amfiteatar broj VI. Predavanje će održati advokat Jugoslav Tintor, sa temom “ U sumnji da niko kriv ne bude oslobođen”. Studentima će biti predstavljeni konkretni slučajevi i situacije iz sudske prakse, na temu osnovnog principa na kojem bi bi krivični postupak trebalo da počiva – u sumnji u korist okrivljenog i ciljem krivičnog postupka – da niko nevin ne bude osudjen. Predavanje je osmišljeno u formi radionice koja podrazumeva i aktivno uključivanje studenata u diskusiju, kako bi se povodom osnovnih problema i dilema u krivičnom postupku, sagledanih iz perspektive advokata krivičara – čule različite ideje i razmišljanja.
27 Mar 2017

Reforma režima izdavanja gradjevinskih dozvola u Srbiji

Naš kolega Djordje Vukotić, u svojstvu Pravnog savetnika Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za reformu oblasti izdavanja gradjevinskih dozvola i katastra, aktivno je uključen u zakonadavnu reformu sektora nepokretnosti u Srbiji. U okviru programa Svetske banke i Medjunarodne Finansijske Korporacije dana 14.12.2016.godine držao je prezentaciju Reforma režima izdavanja gradjevinskih dozvola u Srbiji – reč iz prakse Na osnovu zvaničnih podataka Svetske banke, reforma se odrazila u značajnom skoku Srbije u globalnom rangiranju u sekciji„ Poslovanje vezano sa izdavanje gradjevinskih dozvola“ – sa 152.pozicije koju je Srbija zauzimala u 2016.godini na 36.poziciji koju zauzima u 2017.godini. Zvanična preznetacija gosp. Dj.Vukotića je u dokumentu u prilogu. The Issuing Building Permits Procedure REFORM Feb 2016 ENG
27 Feb 2017

Koktel povodom kraja 2016.godine

Advokatska kancelarija Baklaja Igrić Tintor organizovala je dana 22.12.2016.godine koktel povodom kraja uspešne poslovne godine. Bilo nam je zadovoljstvo da u novo otvorenom prostoru Envoy Conference Centra koji se nalazi u sklopu poslovne zgrade u kojoj je i naše sedište, godinu ispratimo u društvu klijenata i poslovnih saradnika.

Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije

Zakonom o privrednim komorama („Sl. Glasnik RS“br,112/2015) predviđa se da se pri Privrednoj komori Srbije obrazuje jedna arbitražna institucija kada je njena nadležnost ugovorena u privrednim sporovima između domaćih i/ili stranih privrednih subjekata. Dana 30. juna 2016. god. stupio je na snagu Pravilnik Stalne arbitraže („Sl. glasnik RS“ br. 58/2016) čime je umesto dve samostalne arbitražne institucije koje su postojale pri Privrednoj komori Srbije: Spoljnotrgovinske arbitraže i Stalnog izbranog suda, nastala Stalna arbitraža pri Privrednoj komori. Stalna arbitraža je nadležna za sve vrste sporova koji proisteknu iz poslovnih odnosa, pod uslovom da stranke ugovore njenu nadležnost. Nadležnost Arbitraže mogu da ugovore svi privredni subjekti, bez obzira na nacionalnost ili status člana Komore. Bitnu novinu zaista predstavlja mogućnost da stranke u sporu imenuju kao arbitra bilo koje domaće i strano fizičko lice osim ukoliko stranke nisu sporazumom predvidele posebne dodatne uslove u pogledu kvalifikacija arbitra.
30 Jun 2016

Neispunjenje ugovornih obaveza kao razlog za pokretanje arbitražnog postupka

Advokatska kancelarija Baklaja Igrić Tintor je na poziv pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizovala predavanje dana 28.03.2016.godine u 17h, Amfiteatar broj VI. Predavanje će održati advokat Boris Baklaja, sa temom “Neispunjenje ugovornih obaveza kao razlog za pokretanje arbitražnog postupka – studija slučaja”. Potvrdu prisustva i eventualna pitanja možete poslati na e-mail adresu office@bit-law.com
22 Mar 2016