Vesti

Poreske prijave za prihode ostvarene iz inostranstva

20 Oct 2020
Dana 13.10.2020. godine, Poreska uprava Republike Srbije izdala je saopštenje kojim je pozvala poreske obveznike (fizička lica) da ispune svoje poreske obaveze, samoinicijativno podnesu poreske prijave i prijave prihode ostvarene iz inostranstva. Razlog ovakvog saopštenja jeste činjenica da je broj poreskih prijava podnet od strane fizičkih lica po osnovu samooporezivanja...
Read More

Novi javni registar zdravstvenih ustanova

30 Sep 2020
Agencija za privredne registre je objavila uspostavljanje Registra zdravstvenih ustanova koji je počeo sa radom 11. oktobra 2020. godine. Ovo predstavlja veliko poboljšanje u odnosu na sistem koji je do sada bio na snazi gde su privredni sudovi bili zaduženi za registraciju zdravstvenih ustanova i vođenje tih registara. U dosadašnjem...
Read More

Ekonomske mere za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom covid19

26 Apr 2020
Dana 10. i 24. aprila 2020. godine, Vlada Republike Srbije je usvojila pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19. Na sednicama Vlade usvojena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja...
Read More

Predlog izmena poreskog položaja preduzetnika

03 Dec 2019
Vlada Republike Srbije uputila je dana 01.11.2019. godine predlog izmena Zakona o porezu na dohodak građana (dalje „Zakon“) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Predloženim izmenama u znatnoj meri promeniće se poreski položaj preduzetnika. Vlada je najavila da će tim izmenama od sledeće godine biti obezbeđeni poreski podsticaji...
Read More

Poslovanje u regionu Jadrana – konferencija, Pariz 2019

20 Jun 2019
Konferencija “Doing Business in the ADRIA Region” je održana dana 06.06.2019. godine u Parizu. Ova konferencija je bila prva od dve planirane konferencije o prekograničnom poslovanju između Francuske i zemalja Jadranskog regiona. Jugoslav Tintor, jedan od partnera u našoj advokatskoj kancelariji bio je aktivni učesnik i predavač na konferenciji zajedno...
Read More

Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

15 May 2019
Dana 25.04.2019. godine, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji (dalje „Zakon“). Usvojeni Zakon će omogućiti lakše rešavanje imovinsko-pravnih odnosa uz neutralisanje postojećih problema u postupku eksproprijacije, kao i prevazilaženje praktičnih poteškoća sa kojima se sureću investitori tokom postupka izdavanja dozvola. Najvažnije odredbe...
Read More