Vesti

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Savet stranih investitora u Srbiji (FIC), koji okuplja najveće inostrane kompanije koje su uložile u Srbiji, poslao je nadleznim institucijama predloge izmene i dopuna Nacrta teksta Zakona o sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Pravni Komitet je jedan od najvažnijih Odbora koji aktivno učestvuje u procesu daljeg razvoja pravnog sistema u Srbiji. Advokatska kancelarija Baklaja Igrić Tintor, kao jedan od osnivača FIC-a, učestvovala je u radu Pravnog komiteta FIC-a i predložila tekst Predloga 4 i 10 na tekst Nacrta Zakona, koji su usvojeni od strane 14 članova Pravnog komiteta FIC i Komiteta za Lizing i osiguranje. Predlozi 4 i 10 za izmene navedenog Nacrta Zakona direktno utiču na položaj i rad advokata i advoskatskih kancelarija, i zato su bili podržani od strane većeg broja advokatskih kancelarija kao članica Pravnog komiteta FIC-a.
03 May 2017

INTERNACIONALNA FIDIC OBUKA MODUL 3 “RAZUMEVANJE I REŠAVANJE SPOROVA U SKLADU SA FIDIC USLOVIMA UGOVORA” 07-08 MART 2017

Kao uvod u konferenciju ’’Put ka pametnoj infrastrukturi’’ održana je dvodnevna obuka “ Razumevanje i rešavanje sporova u skladu sa FIDIC Uslovima Ugovora, Modul 3” u organizaciji asocijacija FIDIC I ACES. Obuku su vodili iskusni internacionalni licencirani FIDIC predavači, gdin Edvard Korbet, (partner Corbett&Co advokatske kancelarije specijalizovane za pravo u građevinskoj industriji i član radne grupe FIDIC koja je kreirala model Kratke forme Ugovora i Dreging/Dredžing ugovore), gdin Leo Gruter (građevinski inženjer i ekspert u oblasti rešavanja sporova, član FIDIC predsedničke liste licenciranih adjudikatora za rešavanje sporova i gospodin Taner Dedezade (priznati stručnjak za FIDIC ugovore). Obzirom na njihovo bogato praktično iskustvo, učesnicima su omogućene različite studije slučaja, kao i opsežna interakcija sa trenerima i ostalim učesnicima. Ova radionica/trening namenjena je svima koji su aktivno uključeni u međunarodne projekte i pruža praktične smernice u rešavanje sporova u kojima se zahteva korišćenje FIDIC ugovora, što uključuje predstavnike inženjera konsultanata, izvođače, investitore,...
Read More
03 May 2017

DOGAĐAJ OD IZUZETNE VAŽNOSTI ZA SEKTOR INFRASTRUKTURE KONFERENCIJA-’’PUT KA PAMETNOJ INFRASTRUKTURI’’

Godišnja međunarodna FIDIC konferencija u zajedničkoj organizaciji FIDIC (svetske asocijacije Udruženja inženjera konsultanata), ACES (Udruženja inženjera konsultanata Srbije) i EFCA (evropske asocijacije), održana je po prvi put 9. i 10. marta u Beogradu. Po prvi put u Srbiji, na jednom mestu, iz celog sveta, okupio se veliki broj inženjerskih konsultantskih kompanija članica FIDIC, ACES i EFCA, izvođača, predstavnika građevinskih kompanija, državnih institucija koje se bave nabavkama, kao i finansijskih institucija iz celog sveta koje rade na razvoju infrastrukture. FIDIC, Međunarodna federacija inženjera konsultanata, osnovana je 1913. godine i predstavlja industriju inženjera konsultanata u svetu. Glavni ciljevi FIDIC-a odnose se na implementaciju strateških ciljeva industrije konsalting inženjeringa od strane njegovih 103 članica, nacionalnih Asocijacija. FIDIC predstavlja 45.000 firmi i više od 1,500,000 stručnjaka u domenu građevinarstva i njemu srodnih disciplina, koji fakturišu 350 milijardi godišnje za svoje usluge. ACES ( Udruženje inženjera konsultanata u Srbiji) članica je FIDIC asocijacije od 2009....
Read More
02 May 2017

Predavanje – Pravni fakultet u Beogradu “ U sumnji da niko kriv ne bude oslobođen”

Nastavljajući dugogodišnju uspešnu saradnju sa pravnim fakultetom u Beogradu, naša kancelarija je, u okviru predmeta Simulacija sudjenja i studija slučaja, organizovala predavanje dana 27.03.2017.godine u 15,20 h, Amfiteatar broj VI. Predavanje će održati advokat Jugoslav Tintor, sa temom “ U sumnji da niko kriv ne bude oslobođen”. Studentima će biti predstavljeni konkretni slučajevi i situacije iz sudske prakse, na temu osnovnog principa na kojem bi bi krivični postupak trebalo da počiva – u sumnji u korist okrivljenog i ciljem krivičnog postupka – da niko nevin ne bude osudjen. Predavanje je osmišljeno u formi radionice koja podrazumeva i aktivno uključivanje studenata u diskusiju, kako bi se povodom osnovnih problema i dilema u krivičnom postupku, sagledanih iz perspektive advokata krivičara – čule različite ideje i razmišljanja.
27 Mar 2017

Reforma režima izdavanja gradjevinskih dozvola u Srbiji

Naš kolega Djordje Vukotić, u svojstvu Pravnog savetnika Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za reformu oblasti izdavanja gradjevinskih dozvola i katastra, aktivno je uključen u zakonadavnu reformu sektora nepokretnosti u Srbiji. U okviru programa Svetske banke i Medjunarodne Finansijske Korporacije dana 14.12.2016.godine držao je prezentaciju Reforma režima izdavanja gradjevinskih dozvola u Srbiji – reč iz prakse Na osnovu zvaničnih podataka Svetske banke, reforma se odrazila u značajnom skoku Srbije u globalnom rangiranju u sekciji„ Poslovanje vezano sa izdavanje gradjevinskih dozvola“ – sa 152.pozicije koju je Srbija zauzimala u 2016.godini na 36.poziciji koju zauzima u 2017.godini. Zvanična preznetacija gosp. Dj.Vukotića je u dokumentu u prilogu. The Issuing Building Permits Procedure REFORM Feb 2016 ENG
27 Feb 2017

Koktel povodom kraja 2016.godine

Advokatska kancelarija Baklaja Igrić Tintor organizovala je dana 22.12.2016.godine koktel povodom kraja uspešne poslovne godine. Bilo nam je zadovoljstvo da u novo otvorenom prostoru Envoy Conference Centra koji se nalazi u sklopu poslovne zgrade u kojoj je i naše sedište, godinu ispratimo u društvu klijenata i poslovnih saradnika.