Vesti

Arbitraža u građevinskom sektoru i postupak pred DAB: Praktična iskustva

27 Jul 2018
Advokatske kancelarije KNOETZL (Beč, Austrija) i BIT Law održale su 18.06.2018. godine zajednički događaj – Arbitraža u građevinskom sektoru i postupak pred DAB: Praktična iskustva. Partneri iz Advokatske kancelarije KNOETZL Florian Haugeneder, Patrizia Netal i Emmanuel Kaufman zajedno sa Katarinom Obradović Baklaja i Jovanom Nikčevićem iz Advokatske kancelarije Baklaja Igrić...
Read More

FIDIC NOVA IZDANJA UGOVORA 2017

10 Nov 2017
FIDIC je predstavio tri nova modela ugovora u cilju pružanja smernica i odgovarajuće pomoći sektoru konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva, nudeći odgovarajuće metode za saradnju pri pružanju usluga svojim klijentima i povezanim stranama širom sveta. Sektor konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva je postao globalan kako po pitanju svojih poslovnih metoda...
Read More

GAR uživo u Beču

10 Nov 2017
Prvi GAR (Global Arbitration Review) događaj održan je u Beču 20. oktobra 2017. godine u Privrednoj Komori Austrije. Boris Baklaja, jedan od partnera u BIT advokatskoj kancelariji je prisustvovao konferencijskom programu kao aktivan učesnik. Inovativni i interaktivni događaji Global Arbitration Review-a  su osmišljeni tako da uključe publiku kao aktivan deo...
Read More

Projekat reforme krivičnog prava (PRKP)

12 Sep 2017
Projekat reforme krivičnog prava (PRKP) implementiran je  od strane  Advokatske Komore Srbije u saradnji sa regionalnim Advokatskim Komorama, kao i ogranizacijom građanskog društva Partneri za demokratske promene Srbija , i  podržan u poslednje tri godine od strane Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN) I USAID, okončan je u septembru...
Read More

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

12 Sep 2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji sprečava strane državljane  da postanu vlasnici poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini usvojen prve nedelje Septembra. Ovo je prethodno predloženo u tekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između zemalja članica Evropske zajednice i Republike Srbije i u četiri člana obuhvata opis...
Read More

FIDIC – DAB (Dispute Adjudication Boards) Nacionalna ACES PRO lista

03 Jul 2017
Udruženje ACES (Association of consulting engineers of Serbia), kao stalna članica međunarodnog udruženja FIDIC, ima za osnovni cilj da zastupa interese FIDIC u Republici Srbiji. ACES je prepoznao problem u pravilnoj upotrebi preporuka i principa predviđenih izdanjima FIDIC 1999 modela ugovora, pogotovo kod Klauzule 20, koja se odnosi na odštetne...
Read More