Vesti

Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

Dana 25.04.2019. godine, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji (dalje „Zakon“). Usvojeni Zakon će omogućiti lakše rešavanje imovinsko-pravnih odnosa uz neutralisanje postojećih problema u postupku eksproprijacije, kao i prevazilaženje praktičnih poteškoća sa kojima se sureću investitori tokom postupka izdavanja dozvola. Najvažnije odredbe Zakona su: Investitor može kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na određenoj nepokretnosti podneti pisanu izjavu da će pre izdavanja upotrebne dozvole rešiti imovinsko-pravne odnose na nepokretnosti, kako bi dobio građevinsku dozvolu za određeni projekat; U slučaju da je građevinska dozvola dobijena na osnovu gore navedene izjave investitora, prijava radova se može podneti samo za deo objekta za koji je investitor pružio dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima; Sadržaj građevinske dozvole je pojednostavljen; Građevinska dozvola izdata za radove na delu objekta važi do prijave radova svih delova objekta; Inženjerska Komora Srbije je reorganizovana. Navedene promene stupaju na snagu 30.04.2019. godine.  
15 May 2019

Usvojen novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Dana 13.11.2018. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je stupio na snagu 21.11.2018. godine. Međutim, njegova primena se odlaže do 21.08.2019. godine (osim odredbi koje se tiču vođenja Centralnog registra zbirki podataka, koje su već ukinute). Srpski Zakon o zaštiti podataka o ličnosti zasnovan je na Opštoj uredbi EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Novi propisi ustanovljavaju značajno veći nivo odgovornosti za organizacije koje prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti. Veoma veliki iznosi kazni koje idu i do cifre od 20 miliona EUR ili 4 procenta od ukupnog godišnjeg prometa u prethodnoj godini predstavljaju dovoljan razlog za domaće kompanije i javna preduzeća da odmah otpočnu sa usaglašavanjem poslovanja sa GDPR-om. Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti se primenjuje na obradu podataka o ličnosti koju vrši: rukovalac odnosno obrađivač koji ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije,...
Read More
01 Dec 2018

Novi propisi o zapošljavanju stranaca u Srbiji

Dana 02.08.2018. godine, na osnovu člana 28. stav 3. Zakona o zapošljavanju stranaca, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Pravilnik o zapošljavanju stranaca („Pravilnik“). Glavni cilj usvojenog Pravilnika je da uprosti proceduru dobijanja radnih dozvola za strance kao i da se smanji vreme neophodno potrebno za sprovođenje te procedure. Najvažnije, nove odredbe Pravilnika su: U toku postupka izdavanja radne dozvole za stranog državljanina, zahtev za sprovođenje testa tržišta rada se podnosi najranije 60 dana, a najkasnije 10 dana pre dana podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje; Test tržišta rada sprovodi se u roku od 10 dana (ranije se sprovodio u roku od 30 dana); U roku od 3 dana od dana dostavljanja poslodavcu izveštaja o sprovdenom testu tržišta rada, poslodavac obaveštava organizaciju nadležnu za poslove zapošljavanja o postupanju po tom izveštaju (ranije je bilo u roku od 15 dana); Nacionalna služba za zapošljavanje sada po...
Read More
20 Aug 2018

Arbitraža u građevinskom sektoru i postupak pred DAB: Praktična iskustva

Advokatske kancelarije KNOETZL (Beč, Austrija) i BIT Law održale su 18.06.2018. godine zajednički događaj – Arbitraža u građevinskom sektoru i postupak pred DAB: Praktična iskustva. Partneri iz Advokatske kancelarije KNOETZL Florian Haugeneder, Patrizia Netal i Emmanuel Kaufman zajedno sa Katarinom Obradović Baklaja i Jovanom Nikčevićem iz Advokatske kancelarije Baklaja Igrić Tintor bili su predavači i panelisti na temu arbitraže u građevinskom sektoru i postupka pred DAB u skladu sa FIDIC modelima ugovora. Eksperti iz advokatskih kancelarija KNOETZL i BIT Law podelili su svoja praktična znanja i iskustva o arbitraži u građevinskom sektoru i postupku pred DAB sa inženjerima, ekspertima i internim savetnicima iz Srbije i CEE/SEE regiona. Seminar je poslužio kao prilika za diskusiju o novom paketu FIDIC ugovora, objavljenih u decembru 2017. godine i izazovima u pogledu njihove implementacije sa kojima se susreću inženjeri, kompanije iz građevinske industrije kao i javna preduzeća. Fokus seminara bio je sastav članova odbora...
Read More
27 Jul 2018

FIDIC NOVA IZDANJA UGOVORA 2017

FIDIC je predstavio tri nova modela ugovora u cilju pružanja smernica i odgovarajuće pomoći sektoru konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva, nudeći odgovarajuće metode za saradnju pri pružanju usluga svojim klijentima i povezanim stranama širom sveta. Sektor konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva je postao globalan kako po pitanju svojih poslovnih metoda tako po pitanju veza. Sistemi najbolje prakse postaju sve značaniji, kako u zemlji tako i u inostranstvu a FIDIC priprema alate i potrebne savete za svoje članove i konsultantske firme.   Novi model ugovora o pružanju konsultantskih usluga  (Bela Knjiga) je namenjen za opštu upotrebu kod većine usluga koje pružaju konsultanti u sektoru građevinarstva. On obuhvata predinvesticione studije, studije izvodljivosti, detaljno projektovanje, administraciju u oblasti građevinarstva i upravljanje projektima. Ovaj model ugovora je jednako pogodan za upotrebu kako na domaćim tako i na međunarodnim projektima. Ovo, peto, izdanje Bele Knjige je poboljšalo zahteve “dužne pažnje” za Konsultanta prilikom pružanja određenih...
Read More
10 Nov 2017

GAR uživo u Beču

Prvi GAR (Global Arbitration Review) događaj održan je u Beču 20. oktobra 2017. godine u Privrednoj Komori Austrije. Boris Baklaja, jedan od partnera u BIT advokatskoj kancelariji je prisustvovao konferencijskom programu kao aktivan učesnik. Inovativni i interaktivni događaji Global Arbitration Review-a  su osmišljeni tako da uključe publiku kao aktivan deo samog događaja. Razne tematske diskusije, ove godine su obuhvatile sledeće teme: sprovođenje arbitražnih nagrada u regionu Centralne i Istočne Evrope, uticaj političkih promena na prirodu arbitražnih sporova, i goruća tema “Da li je arbitar postavljen od strane stranke ikada nepristrasan?” bile su  obuhvaćene kao deo GAR žive rasprave. Ove diskusije su dopunjene sesijom simpozijuma sa postavljenim pitanjima i živom raspravom. Neke od najistaknutijih ličnosti u međunarodnoj arbitraži se okupljaju u velikim gradovima (poput Beča) kako bi raspravljali i razgovarali o ključnim pitanjima, stvarajući živi sadržaj za svoj časopis. GAR je vodeći svetski izvor vesti, alata za rad i događaja iz...
Read More
10 Nov 2017