Vesti

Predlog izmena Zakona o privrednim društvima

22 Oct 2021
Vlada Republike Srbije uputila je dana 15.10.2021. godine predlog izmena Zakona o privrednim društvima (dalje „Zakon“). Predloženim izmenama predlagač zakona ima nameru da konkretizuje postojeće odredbe, predvidi nove propise kojim se povećava kontrola nad radom privrednih društava i uvede nove institute u zakonsku regulativu rada privrednih društava. Na osnovu čitanja...
Read More

PRIMENA ZAKONA O DIGITALNOJ IMOVINI

02 Jul 2021
Početak primene Dana 21.12.2020. godine, Republika Srbija je ušla u malu grupu jednocifrenog broja zemalja koja je zakonom regulisanja digitalno poslovanje. Zakonom o digitalnoj imovini (“Sl. glasnik RS” br.153/2020, dalje „Zakon”) predviđena je odložena primena Zakona od šest meseci od dana stupanja na snagu, tako da dan primene nastupa 29.06.2021....
Read More

Početak primene izmene i dopune poreskih propisa dana 01.01.2021.

17 Feb 2021
Dana 01.01.2021. godine počela je primena Zakona o porezu na dohodak građana (Sl. glasnik RS“, br. 153/2020), Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. glasnik RS“, br. 153/2020) i Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020) koje je usvojila Narodna skupština Republike Srbije na sednici...
Read More

Poreske prijave za prihode ostvarene iz inostranstva

20 Oct 2020
Dana 13.10.2020. godine, Poreska uprava Republike Srbije izdala je saopštenje kojim je pozvala poreske obveznike (fizička lica) da ispune svoje poreske obaveze, samoinicijativno podnesu poreske prijave i prijave prihode ostvarene iz inostranstva. Razlog ovakvog saopštenja jeste činjenica da je broj poreskih prijava podnet od strane fizičkih lica po osnovu samooporezivanja...
Read More
1 2 3 5