Vesti

Ekonomske mere za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom covid19

26 Apr 2020
Dana 10. i 24. aprila 2020. godine, Vlada Republike Srbije je usvojila pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19. Na sednicama Vlade usvojena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja...
Read More

Predlog izmena poreskog položaja preduzetnika

03 Dec 2019
Vlada Republike Srbije uputila je dana 01.11.2019. godine predlog izmena Zakona o porezu na dohodak građana (dalje „Zakon“) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Predloženim izmenama u znatnoj meri promeniće se poreski položaj preduzetnika. Vlada je najavila da će tim izmenama od sledeće godine biti obezbeđeni poreski podsticaji...
Read More

Poslovanje u regionu Jadrana – konferencija, Pariz 2019

20 Jun 2019
Konferencija “Doing Business in the ADRIA Region” je održana dana 06.06.2019. godine u Parizu. Ova konferencija je bila prva od dve planirane konferencije o prekograničnom poslovanju između Francuske i zemalja Jadranskog regiona. Jugoslav Tintor, jedan od partnera u našoj advokatskoj kancelariji bio je aktivni učesnik i predavač na konferenciji zajedno...
Read More

Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

15 May 2019
Dana 25.04.2019. godine, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji (dalje „Zakon“). Usvojeni Zakon će omogućiti lakše rešavanje imovinsko-pravnih odnosa uz neutralisanje postojećih problema u postupku eksproprijacije, kao i prevazilaženje praktičnih poteškoća sa kojima se sureću investitori tokom postupka izdavanja dozvola. Najvažnije odredbe...
Read More

Usvojen novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

01 Dec 2018
Dana 13.11.2018. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je stupio na snagu 21.11.2018. godine. Međutim, njegova primena se odlaže do 21.08.2019. godine (osim odredbi koje se tiču vođenja Centralnog registra zbirki podataka, koje su već ukinute). Srpski Zakon o zaštiti podataka...
Read More

Novi propisi o zapošljavanju stranaca u Srbiji

20 Aug 2018
Dana 02.08.2018. godine, na osnovu člana 28. stav 3. Zakona o zapošljavanju stranaca, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Pravilnik o zapošljavanju stranaca („Pravilnik“). Glavni cilj usvojenog Pravilnika je da uprosti proceduru dobijanja radnih dozvola za strance kao i da se smanji vreme neophodno potrebno za...
Read More