Vesti

BIT rangiran u najnovijem LEGAL 500 EMEA izdanju za 2021. godinu

21 Apr 2021
BIT Advokatska kancelarija s ponosom objavljuje da je Legal 500, kao jedan od najprestižnijih svetskih pravnih direktorijuma, i ovog puta prepoznao advokatsku kancelariju Baklaja Igric Tintor kao jednu od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji u najnovijem izdanju izdanju Legal 500 EMEA (za Evrupu, Srednji Istok i Afriku). BIT je rangiran...
Read More

Početak primene izmene i dopune poreskih propisa dana 01.01.2021.

17 Feb 2021
Dana 01.01.2021. godine počela je primena Zakona o porezu na dohodak građana (Sl. glasnik RS“, br. 153/2020), Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. glasnik RS“, br. 153/2020) i Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020) koje je usvojila Narodna skupština Republike Srbije na sednici...
Read More

Poreske prijave za prihode ostvarene iz inostranstva

20 Oct 2020
Dana 13.10.2020. godine, Poreska uprava Republike Srbije izdala je saopštenje kojim je pozvala poreske obveznike (fizička lica) da ispune svoje poreske obaveze, samoinicijativno podnesu poreske prijave i prijave prihode ostvarene iz inostranstva. Razlog ovakvog saopštenja jeste činjenica da je broj poreskih prijava podnet od strane fizičkih lica po osnovu samooporezivanja...
Read More

Novi javni registar zdravstvenih ustanova

30 Sep 2020
Agencija za privredne registre je objavila uspostavljanje Registra zdravstvenih ustanova koji je počeo sa radom 11. oktobra 2020. godine. Ovo predstavlja veliko poboljšanje u odnosu na sistem koji je do sada bio na snazi gde su privredni sudovi bili zaduženi za registraciju zdravstvenih ustanova i vođenje tih registara. U dosadašnjem...
Read More
1 2 3 5