Vesti

Početak primene izmene i dopune poreskih propisa dana 01.01.2021.

17 Feb 2021
Dana 01.01.2021. godine počela je primena Zakona o porezu na dohodak građana (Sl. glasnik RS“, br. 153/2020), Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. glasnik RS“, br. 153/2020) i Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020) koje je usvojila Narodna skupština Republike Srbije na sednici...
Read More

Poreske prijave za prihode ostvarene iz inostranstva

20 Oct 2020
Dana 13.10.2020. godine, Poreska uprava Republike Srbije izdala je saopštenje kojim je pozvala poreske obveznike (fizička lica) da ispune svoje poreske obaveze, samoinicijativno podnesu poreske prijave i prijave prihode ostvarene iz inostranstva. Razlog ovakvog saopštenja jeste činjenica da je broj poreskih prijava podnet od strane fizičkih lica po osnovu samooporezivanja...
Read More

Novi javni registar zdravstvenih ustanova

30 Sep 2020
Agencija za privredne registre je objavila uspostavljanje Registra zdravstvenih ustanova koji je počeo sa radom 11. oktobra 2020. godine. Ovo predstavlja veliko poboljšanje u odnosu na sistem koji je do sada bio na snazi gde su privredni sudovi bili zaduženi za registraciju zdravstvenih ustanova i vođenje tih registara. U dosadašnjem...
Read More

Ekonomske mere za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom covid19

26 Apr 2020
Dana 10. i 24. aprila 2020. godine, Vlada Republike Srbije je usvojila pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19. Na sednicama Vlade usvojena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja...
Read More
1 2 3 5