eKonzulat – prvi elektronski servis za strane državljane počeo sa radom

Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu razvilo je i 20. maja predstavilo novi elektronski servis – eKonzulat putem kojeg stranci koji nameravaju da dođu u Srbiju zbog zaposlenja mogu elektronski da apliciraju za vizu D koja im omogućava boravak u Srbiji do 180 dana i predstavlja validan osnov za pribavljanje radne dozvole za rad u Srbiji.
U prethodnom periodu se postepeno menjao zakonodavni okvir kako bi omogućio što jednostavnije i efikasnije pribavljanje svih neophodnih dozvola i odobrenja za boravak i rad u Srbiji. Uvođenjem eKonzulat servisa se znatno olakšava proces dobijanja radne dozvole jer strani državljanin čim aplicira za vizu D dobija ID broj svog zahteva tako da njegov budući poslodavac može odmah podneti zahtev za radnu dozvolu Nacionalnoj službi za zapošnjavanje tako da se oba postupka mogu istovremeno voditi i okončati.
Bitno je napomenuti da postupak za izdavanje radne dozvole direktno zavisi od postupka dobijanja vize D, te da u slučaju da zahtev za izdavanje vize D bude odbijen ili odbačen neće biti izdata ni radna dozvola. Zato je jako bitno prethodno pripremiti potpunu i adekvatnu dokumentaciju kako bi u oba postupka bilo doneto pozivitno rešenje.
Najveći benefit novog sistema jeste u brzini pribavljanja radne dozvole jer će se ona dobijati istovremeno sa samom vizom D, što do sada nije bio slučaj već je stranac prvo morao da pribavi osnov za boravak – Vizu D pa tek nakon toga je njegov budući poslodavac mogao da podnese zahtev za izdavanje radne dozvole.
Kada dobije vizu D po osnovu zapošljavanja, po dolasku u Srbiju za period za koji mu je ona odobrena, stranac ne mora da podnosi zahtev za privremeni boravak, već mu je potrebna samo radna dozvola, koju će od sada moći da pribavi pre samog dolaska u Srbiju.
S obzirom na to da se viza D izdaje na period od najviše 180 dana, ukoliko po isteku tog vremenskog perioda stranac namerava da ostane i radi u Srbiji u obavezi je da podnese zahtev za privremeni boravak Upravi za strance Ministarstva unutrašnjih poslova kao i da obnovi radnu dozvolu.

25 May 2021