Nove mere za ulazak privrednika u Republiku Srbiju na snazi od 21.1.2021.godine

Vlada Republike Srbije je, na inicijativu Privredne komore Srbije, dozvolila stranim i domaćim državljanima, koji u zemlju ulaze iz poslovnih razloga, da pređu granicu i uđu u Srbiju, bez posedovanja negativnog PCR testa, tako što će unapred obavestiti Privrednu komoru Srbije o svom dolasku, a potom, u roku od 24 sata od ulaska u zemlju, pribaviti i predati negativni PCR test ili antigenski test za otkrivanje virusa SARS-Cov-2. Nova pravila su počela da se primenjuju od 21.01.2021. godine.
Za najavu dolaska, kao i dobijanje svih potrebnih informacija lica se mogu obratiti Privrednoj komori Srbije na e-mail: inocovid19@pks.rs
Zahtev treba podneti pismeno, na memorandumu kompanije i to najmanje 48h pre datuma ulaska u Srbiju. Zahtev mora sadržati sledeće informacije:
• ime i prezime lica koje dolazi u Republiku Srbiju
• broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš
• poslovni razlozi za dolazak u Republiku Srbiju
• datum i granični prelaz ulaska u Srbiju
• broj leta / registarski broj automobila itd.
• adresa i trajanje boravka u Republici Srbiji, kontakt telefon, e-mail
Navedeno se ne odnosi na lica koja dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore i Severne Makedonije koji po osnovu ranije odluke mogu ući u Srbiju bez PCR testa.

25 Jan 2021