Poslovanje u regionu Jadrana – konferencija, Pariz 2019

Konferencija “Doing Business in the ADRIA Region” je održana dana 06.06.2019. godine u Parizu.

Ova konferencija je bila prva od dve planirane konferencije o prekograničnom poslovanju između Francuske i zemalja Jadranskog regiona.

Jugoslav Tintor, jedan od partnera u našoj advokatskoj kancelariji bio je aktivni učesnik i predavač na konferenciji zajedno sa kolegama iz advokatske kancelariie “Vaughan Avocats” iz Francuske i advokatske kancelarije “Kovačević Prpić Simeunović” iz Hrvatske uz dragocenu podršku “Business France” (Export), “MEDEF International” and “Bpifrance”.

Jugoslav Tintor je tom prilikom učesnicima konferencije predstavio ključna pravna razmatranja poslovanja i ulaganja u Srbiji, pri tom izlažući prednosti ulaganja u Srbiji.

Sa zadovoljstvom isčekujemo narednu konferenciju o prekograničnom poslovanju.

20 Jun 2019