Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

Dana 25.04.2019. godine, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji (dalje „Zakon“).

Usvojeni Zakon će omogućiti lakše rešavanje imovinsko-pravnih odnosa uz neutralisanje postojećih problema u postupku eksproprijacije, kao i prevazilaženje praktičnih poteškoća sa kojima se sureću investitori tokom postupka izdavanja dozvola.

Najvažnije odredbe Zakona su:

  • Investitor može kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na određenoj nepokretnosti podneti pisanu izjavu da će pre izdavanja upotrebne dozvole rešiti imovinsko-pravne odnose na nepokretnosti, kako bi dobio građevinsku dozvolu za određeni projekat;
  • U slučaju da je građevinska dozvola dobijena na osnovu gore navedene izjave investitora, prijava radova se može podneti samo za deo objekta za koji je investitor pružio dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima;
  • Sadržaj građevinske dozvole je pojednostavljen;
  • Građevinska dozvola izdata za radove na delu objekta važi do prijave radova svih delova objekta;
  • Inženjerska Komora Srbije je reorganizovana.

Navedene promene stupaju na snagu 30.04.2019. godine.

 

15 May 2019