Novi propisi o zapošljavanju stranaca u Srbiji

Dana 02.08.2018. godine, na osnovu člana 28. stav 3. Zakona o zapošljavanju stranaca, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Pravilnik o zapošljavanju stranaca („Pravilnik“).

Glavni cilj usvojenog Pravilnika je da uprosti proceduru dobijanja radnih dozvola za strance kao i da se smanji vreme neophodno potrebno za sprovođenje te procedure.

Najvažnije, nove odredbe Pravilnika su:

  • U toku postupka izdavanja radne dozvole za stranog državljanina, zahtev za sprovođenje testa tržišta rada se podnosi najranije 60 dana, a najkasnije 10 dana pre dana podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje;
  • Test tržišta rada sprovodi se u roku od 10 dana (ranije se sprovodio u roku od 30 dana);
  • U roku od 3 dana od dana dostavljanja poslodavcu izveštaja o sprovdenom testu tržišta rada, poslodavac obaveštava organizaciju nadležnu za poslove zapošljavanja o postupanju po tom izveštaju (ranije je bilo u roku od 15 dana);
  • Nacionalna služba za zapošljavanje sada po službenoj dužnosti pribavlja sledeće dokaze:
  • Izvod iz matične knjige rođenih / venčanih;
  • Odobrenje za privremeni / trajni boravak;
  • Rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa;
  • Uverenje iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Navedene promene stupaju na snagu 25.08.2018. godine.

20 Aug 2018