Arbitraža u građevinskom sektoru i postupak pred DAB: Praktična iskustva

Advokatske kancelarije KNOETZL (Beč, Austrija) i BIT Law održale su 18.06.2018. godine zajednički događaj – Arbitraža u građevinskom sektoru i postupak pred DAB: Praktična iskustva. Partneri iz Advokatske kancelarije KNOETZL Florian Haugeneder, Patrizia Netal i Emmanuel Kaufman zajedno sa Katarinom Obradović Baklaja i Jovanom Nikčevićem iz Advokatske kancelarije Baklaja Igrić Tintor bili su predavači i panelisti na temu arbitraže u građevinskom sektoru i postupka pred DAB u skladu sa FIDIC modelima ugovora. Eksperti iz advokatskih kancelarija KNOETZL i BIT Law podelili su svoja praktična znanja i iskustva o arbitraži u građevinskom sektoru i postupku pred DAB sa inženjerima, ekspertima i internim savetnicima iz Srbije i CEE/SEE regiona.

Seminar je poslužio kao prilika za diskusiju o novom paketu FIDIC ugovora, objavljenih u decembru 2017. godine i izazovima u pogledu njihove implementacije sa kojima se susreću inženjeri, kompanije iz građevinske industrije kao i javna preduzeća.

Fokus seminara bio je sastav članova odbora za rešavanje sporova (DAB), novo predstavljeni odbor za izbegavanje / rešavanje sporova (DAAB) i „za i protiv“ u postupcima pred DAB. Tom prilikom, panelisti i eksperti iz predmetnih oblasti upustili su se u razmenu iskustava i ideja o izazovima sa kojima se u praksi susreću u vezi sa prihvatanjem i izvršenjem odluka donetih u postupcima pred DAB kao i njihovom uticaju na arbitražni postupak u Austriji i Srbiji. Učesnici seminara aktivno su doprineli debati kroz pitanja i napomene zasnovane na ličnom iskustvu u Srbiji i CEE/SEE regionu. Bilo nam je zadovoljstvo da ugostimo učesnike seminara sa celog Balkana.

Događaj je podržan od strane Udruženja inženjera konsultanata u Srbiji (ACES), Nacionalnog Udruženja članova FIDIC-a u Srbiji.

27 Jul 2018