GAR uživo u Beču

Prvi GAR (Global Arbitration Review) događaj održan je u Beču 20. oktobra 2017. godine u Privrednoj Komori Austrije. Boris Baklaja, jedan od partnera u BIT advokatskoj kancelariji je prisustvovao konferencijskom programu kao aktivan učesnik.

Inovativni i interaktivni događaji Global Arbitration Review-a  su osmišljeni tako da uključe publiku kao aktivan deo samog događaja. Razne tematske diskusije, ove godine su obuhvatile sledeće teme: sprovođenje arbitražnih nagrada u regionu Centralne i Istočne Evrope, uticaj političkih promena na prirodu arbitražnih sporova, i goruća tema “Da li je arbitar postavljen od strane stranke ikada nepristrasan?” bile su  obuhvaćene kao deo GAR žive rasprave.

Ove diskusije su dopunjene sesijom simpozijuma sa postavljenim pitanjima i živom raspravom. Neke od najistaknutijih ličnosti u međunarodnoj arbitraži se okupljaju u velikim gradovima (poput Beča) kako bi raspravljali i razgovarali o ključnim pitanjima, stvarajući živi sadržaj za svoj časopis.

GAR je vodeći svetski izvor vesti, alata za rad i događaja iz oblasti privredne arbitraže.

10 Nov 2017