FIDIC NOVA IZDANJA UGOVORA 2017

FIDIC je predstavio tri nova modela ugovora u cilju pružanja smernica i odgovarajuće pomoći sektoru konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva, nudeći odgovarajuće metode za saradnju pri pružanju usluga svojim klijentima i povezanim stranama širom sveta. Sektor konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva je postao globalan kako po pitanju svojih poslovnih metoda tako po pitanju veza. Sistemi najbolje prakse postaju sve značaniji, kako u zemlji tako i u inostranstvu a FIDIC priprema alate i potrebne savete za svoje članove i konsultantske firme.

 

Novi model ugovora o pružanju konsultantskih usluga  (Bela Knjiga) je namenjen za opštu upotrebu kod većine usluga koje pružaju konsultanti u sektoru građevinarstva. On obuhvata predinvesticione studije, studije izvodljivosti, detaljno projektovanje, administraciju u oblasti građevinarstva i upravljanje projektima. Ovaj model ugovora je jednako pogodan za upotrebu kako na domaćim tako i na međunarodnim projektima.

Ovo, peto, izdanje Bele Knjige je poboljšalo zahteve “dužne pažnje” za Konsultanta prilikom pružanja određenih usluga klijentu. Na ovaj način FIDIC je uzeo u obzir sva ova pitanja, koja su važna za konsultatnte u sektoru građevinarstva širom sveta.

  • ažurna globalna praksa u izradi konsultantskih ugovora
  • pravi balans rizika između Klijenta i Konsultanta
  • obaveza profesionalca u pogledu potrebnih sposobnosti i brige, kao i svrsishodnosti
  • dostupnost odgovarajućeg osiguranja

FIDIC je prihvatio uticaj nekih delova sektora i odgovorio povećanjem obaveza konsultanata, u cilju da se osigura da profesionalne usluge postignu svoje željene ciljeve.

 

FIDIC-ov Model ugovora o zajedničkom ulaganju u kom je FIDIC razvio modele za dve vrste udruživanja između pružalaca usluga – Model Ugovora o zajedničkom ulaganju i Model Ugovora o pružanju pod-konsultantskih usluga. Radnje, ovlašćenja i procesi internog donošenja odluka prisutni u okviru Ugovora o zajedničkom ulaganju su pažljivo strukturisani i jedan od razloga za postojanje takvog modela ugovora jeste povećanje svesti ugovornih strana Ugovora o zajedničkom ulaganju prilikom razmatranja šta bi trebalo da se uvrsti u ugovor kako bi se ublažili pojedinačni rizici i kako bi se izbegli međusobni sporovi između zainteresovanih ili kooperativnih strana. Dodatno, cilj je da se članovima  da sprovodljiv ugovor koji jasno postavlja odgovornosti i pravne okvire za delovanje. Ovo je takođe usmereno ka tome da se izbegnu sporovi i blokade između strana.

 

Konačno, Ugovor o pružanju pod-konsultantskih usluga je razvijen iz petog (2016) izdanja Modela Ugovora o pružanju konsultantskih usluga između Klijenta i Konsultanta i osmišljen je tako da bude primenljivan u slučajevima kada consultant koji je postavljen po pravilima “Bele Knjige” želi da angažuje pod-konsultanta da izvrši deo usluge.

 

Novi modeli su osmišljeni tako da pruže smernice i praktičnu pomoć sektoru u vezi sa odgovarajućim metodama za saradnju pri pružanju usluga klijentima i zajednicama svuda u svetu.

10 Nov 2017