Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji sprečava strane državljane  da postanu vlasnici poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini usvojen prve nedelje Septembra.

Ovo je prethodno predloženo u tekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između zemalja članica Evropske zajednice i Republike Srbije i u četiri člana obuhvata opis faktora koji vode do potencijalnog vlasništva nad zemljištem na Srpskoj teritoriji, za lica iz EU.

U periodu od četiri godine od početka primene ovog sporazuma, Srbija će postepeno uskladiti svoje pravne propise u vezi sa sticanjem i vlasništvom nad nepokretnostima u Srbiji u cilju pružanja građanima država članica EU isti tretman kao i domaćim državljanima. Uslovi za sticanje vlasništva nad poljoprivrednim zeljištem za građane Evropske Unije su trenutno u skladu sa pomenutim sporazumom i predstavlja oblast koja se samo može uređivati samo  zakonom.

Državljanin EU mora u kontinuitetu živeti u istoj jedinici lokalne samouprave u Srbiji u kojoj želi da kupi poljoprivredno zemljište, u periodu od 10 godina ili duže i obrađivati to zemljište najmanje tri godine (uz naknadu ili bez naknade) od sticanja konkretnog zemljišta. Takođe mora imati registrovano poljoprivredno gazdinstvo i posedovati sopstvenu mehanizaciju i opremu neophodnu za obradu zemljišta. Nakon što nadležno ministarstvo utvrdi da su svi uslovi ispunjeni, strani državljanin stiče pravo da kupi zemljište veličine do 2 hektara – sa ograničenjem da predmetno zemljište  ne može biti poljoprivredno zemljište koje je određeno kao građevinsko, pripadati zaštićenim prirodnim dobrima ili pripadati ili graničiti se sa vojskom

Navedeni zakon počinje da se primenjuje od 1. Septembra 2017. godine.

12 Sep 2017