NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

anti money laundering
Savet stranih investitora u Srbiji (FIC), koji okuplja najveće inostrane kompanije koje su uložile u Srbiji, poslao je nadleznim institucijama predloge izmene i dopuna Nacrta teksta Zakona o sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Pravni Komitet je jedan od najvažnijih Odbora koji aktivno učestvuje u procesu daljeg razvoja pravnog sistema u Srbiji. Advokatska kancelarija Baklaja Igrić Tintor, kao jedan od osnivača FIC-a, učestvovala je u radu Pravnog komiteta FIC-a i predložila tekst Predloga 4 i 10 na tekst Nacrta Zakona, koji su usvojeni od strane 14 članova Pravnog komiteta FIC i Komiteta za Lizing i osiguranje. Predlozi 4 i 10 za izmene navedenog Nacrta Zakona direktno utiču na položaj i rad advokata i advoskatskih kancelarija, i zato su bili podržani od strane većeg broja advokatskih kancelarija kao članica Pravnog komiteta FIC-a.

03 May 2017