Predavanje – Pravni fakultet u Beogradu “ U sumnji da niko kriv ne bude oslobođen”

Nastavljajući dugogodišnju uspešnu saradnju sa pravnim fakultetom u Beogradu, naša kancelarija je, u okviru predmeta Simulacija sudjenja i studija slučaja, organizovala predavanje dana 27.03.2017.godine u 15,20 h, Amfiteatar broj VI.
Predavanje će održati advokat Jugoslav Tintor, sa temom “ U sumnji da niko kriv ne bude oslobođen”. Studentima će biti predstavljeni konkretni slučajevi i situacije iz sudske prakse, na temu osnovnog principa na kojem bi bi krivični postupak trebalo da počiva – u sumnji u korist okrivljenog i ciljem krivičnog postupka – da niko nevin ne bude osudjen.
Predavanje je osmišljeno u formi radionice koja podrazumeva i aktivno uključivanje studenata u diskusiju, kako bi se povodom osnovnih problema i dilema u krivičnom postupku, sagledanih iz perspektive advokata krivičara – čule različite ideje i razmišljanja.

Plakat-JTintor_Pravni_

27 Mar 2017