Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije

Zakonom o privrednim komorama („Sl. Glasnik RS“br,112/2015) predviđa se da se pri Privrednoj komori Srbije obrazuje jedna arbitražna institucija kada je njena nadležnost ugovorena u privrednim sporovima između domaćih i/ili stranih privrednih subjekata.

Dana 30. juna 2016. god. stupio je na snagu Pravilnik Stalne arbitraže („Sl. glasnik RS“ br. 58/2016) čime je umesto dve samostalne arbitražne institucije koje su postojale pri Privrednoj komori Srbije: Spoljnotrgovinske arbitraže i Stalnog izbranog suda, nastala Stalna arbitraža pri Privrednoj komori.

Stalna arbitraža je nadležna za sve vrste sporova koji proisteknu iz poslovnih odnosa, pod uslovom da stranke ugovore njenu nadležnost. Nadležnost Arbitraže mogu da ugovore svi privredni subjekti, bez obzira na nacionalnost ili status člana Komore. Bitnu novinu zaista predstavlja mogućnost da stranke u sporu imenuju kao arbitra bilo koje domaće i strano fizičko lice osim ukoliko stranke nisu sporazumom predvidele posebne dodatne uslove u pogledu kvalifikacija arbitra.

30 Jun 2016