Neispunjenje ugovornih obaveza kao razlog za pokretanje arbitražnog postupka

Advokatska kancelarija Baklaja Igrić Tintor je na poziv pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizovala predavanje dana 28.03.2016.godine u 17h, Amfiteatar broj VI.

Predavanje će održati advokat Boris Baklaja, sa temom “Neispunjenje ugovornih obaveza kao razlog za
pokretanje arbitražnog postupka – studija slučaja”.

Potvrdu prisustva i eventualna pitanja možete poslati na e-mail adresu office@bit-law.com

22 Mar 2016